draagbare-blusmiddelen

Startbewijs.nl

  Draagbare-blusmiddelen
Vrijdag, 28 april 2017 

Advertenties

Advertenties

Overzicht

A B C D E F G H I J K L M
N O P Q R S T U V W X Y
Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

BLUSMIDDEL 6 LTR SCHUIM


BLUSMIDDEL 6 LTR SCHUIM

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN SCHUIMBLUSSER 6 LITER Schuimblusapparaten zijn gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim blusapparaten berust op het afdekken (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en ook in mindere mate op afkoeling. Sproeischuim blusapparaten worden in gebouwen het meest gebruikt. Dit zijn blusapparaten die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel blusstof onderbreken met lucht. Hierbij ontstaat een nevel, welke niet elektrisch geleid. Het mengen van lucht heeft tevens een nog langere blusduur als positief gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuim blusapparaat uitermate geschikt voor gebruik in huis, op kantoor, in winkels magazijnen, schuren, enz.

KEUKEN BLUSMIDDELEN


KEUKEN BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN KEUKEN BLUSMIDDELEN Vet brandblussers zijn speciaal ontworpen voor het effectief blussen van vetbranden. De brandblusser bevat een speciale blusstof (wet chemical) dat specifiek is bedoeld om een brandende frituurbak af te dekken en adequaat te blussen. Het chemisch blusschuim heeft een emulgerende eigenschap waardoor er op de brandende vloeistof een afsluitende laag wordt gevormd. Bovendien heeft het speciale blusschuim een sterk koelende werking waardoor de temperatuur van de vloeistof snel afneemt en onder de zelfontbranding temperatuur komt. Keuken brandblussers zijn leverbaar in 2, 3 en 6 liter schuim en zijn tot nu toe nog onder gebracht in brandklasse F. Keukenblussers zijn inzetbaar voor het blussen van branden in brandklasse F. De meest voordelige keuken brandblussers zijn constante druk keukenblussers, deze herkent u aan de manometer net onder de knijphendel. De constante druk brandblussers voldoen prima aan de geldende Europese en Nederlandse norm eisen en wetten (bijv. EN-3-7 en Rijkskeurmerk).

SCHUIMBLUSMIDDEL 2 LTR


SCHUIMBLUSMIDDEL 2 LTR

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN SCHUIM BLUSMIDDEL 2 LTR Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een schuimblusser uitermate geschikt voor thuis, kantoor auto, winkel, magazijn, schuur en overige omgevingen.

BRANDBLUSSERS BORD


BRANDBLUSSERS BORD

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN BORD BLUSAPPARATEN Brandblussers dienen goed zichtbaar te zijn. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bord - vanaf de vloer gerekend) boven brandblussers een pictogram bord te plaatsen. Lukt dit niet boven de blusser omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram ook in de directe nabijheid van de brandblusser plaatsen.

LOGBOEK BLUSMIDDELEN


LOGBOEK BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN LOGBOEK BRANDBLUSSERS Wettelijk gezien bent u verplicht om te beschikken over een registratie van de verrichte onderhoud werkzaamheden aan uw blusmiddelen. Het logboek geeft bij inspecties van brand weer en Gemeente inzicht in de status van aanwezige brand veiligheid middelen in uw pand. Het toont toezichthouders dat er tijdige naleving van wet- en regelgeving plaatsvindt.
 

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN | CONTROLE EN VERKOOP

Draagbare blusmiddelen. Blusmiddelen voor gebouwen, ICT kantoorruimten, winkels, enz. Draagbare blusmiddelen zijn in diverse soorten te koop. Begin branden worden met draagbare blusmiddelen bestreden. Branden komen vaak voor en hebben een vernietigend effect. Een brand of grote ernstige brandschade is zelfs voor een groot gedeelte te voorkomen door het gebruiken van erkende draagbare brandblussers. De blusmiddelen welke wij u leveren zijn blusdekens, schuimblussers CO2 brandblussers, ABC poederblussers, vorstbestendige brand blussers, keuken vetblussers en koolzuurgas brandblussers. De meeste verzekeraars vermelden expliciet een eis voor blusmiddelen. 85% van de begin branden wordt met een draagbare brand blusser geblust. Daarom wordt er vanuit overheidswege extra veel aandacht geschonken aan de betrouwbaarheid bedieningsgemak en de bluscapaciteit van een draagbaar blusmiddel. Welk type blusser en hoeveel blusmiddelen u nodig heeft is afhankelijk van de eventueel aanwezige lokale brandrisico’s en natuurlijk de aard van uw organisatie onderneming, woning, studentenhuis, fabriek, magazijn winkel, enz. Draagbare schuimblussers veroorzaken ten opzichte van alle andere draagbare brandblussers op vaste stoffen de minste schade zowel tijdens als na het blussen van een begin brand. Behalve vanuit overheidswege is deze minimale vereiste inhoud tevens verzekeringseis. Voor bedrijven en ook instellingen geldt volgens de wet dat alle draagbare Co2 brandblussers en brandblussers met een kleinere inhoud dan 6 liter schuim of 6 kg poeder enkel en alleen ter aanvulling mogen dienen. Naast de voor de vanuit de Overheid minimaal vereiste basis brandbeveiliging in alle gebouwen minimaal vereiste 6 kg poeder of 6 liter schuim draagbare brandblussers worden eventueel benodigde of aan te raden aanvullende draagbare brandblussers in risico bijzondere (ook wel lokale brandrisico’s) ruimten als bijv. keukens, chemieopslag, machines en dergelijke gesitueerd. Hiervoor kunt u aanvullend eventueel ook prima draagbare blusmiddelen met een inhoud van minder dan 6 kg of 6 liter, of voor het blussen op elektrische apparaten geschikte Co2 brandblussers gebruiken. Een Co2 brandblusser is bij uitstek geschikt voor het blussen op elektrische apparaten en installaties. Heeft u vragen, wilt u advies of wilt u een blusmiddelen offerte neem gerust contact op.

BLUSDEKEN


BLUSDEKEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN Met een blusdeken kunt u snel een beginnende brand doven. Denk aan vlam-in-de-pan barbecuebrand, papier- en prullenbak branden.

BLUSDEKEN PICTOGRAM


BLUSDEKEN PICTOGRAM

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN Blusmiddelen dienen ten allen tijde goed zichtbaar te zijn. Door blusmiddelen zichtbaar aan de wand te hangen wordt er reeds aan de goede zicht baarheid gewerkt. Hiernaast schrijft de wet voor om op twee meter hoogte (bovenkant van pictogram bordje vanaf de vloer gerekend) boven de brandblussers een pictogram bordje te plaatsen. Lukt dit niet boven de brandblussers omdat er bijvoorbeeld een kast boven de blusser is gesitueerd dan mag u het pictogram (wel zichtbaar) ook in de directe nabijheid van de betreffende brandblusser plaatsen. Zo is het in geval van een brand zeer snel duidelijk waar de blusmiddelen zich bevinden.

SCHUIM BLUSMIDDEL ID


SCHUIM BLUSMIDDEL ID

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN SCHUIMBLUSMIDDELEN ID Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

KEUKEN BLUSMIDDELEN ID


KEUKEN BLUSMIDDELEN ID

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN KEUKEN BLUSMIDDELEN ID Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

BLUSMIDDELEN KEUR


BLUSMIDDELEN KEUR

Om in Nederland een brand blusapparaat (tot 20 KG) te mogen verkopen is het Ned. Rijkstypekeur vereist. Dit keurmerk wordt aangegeven op het etiket van blusapparaten.

CE OP BLUSMIDDELEN


CE OP BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN CE MARKERING BLUSSERS Vermelde CE-markeringen die op veel producten te vinden zijn geeft aan dat het blusapparaat voldoet aan de, binnen de Europese Unie, daarvoor geldende regels.

HOEVEEL BRANDBLUSSERS


HOEVEEL BRANDBLUSSERS

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN HOEVEEL BLUSMIDDELEN ? Per 100 m2 min. 1 brandblusser met min. inhoud 6 kg poeder of 6 liter schuim per ruimte. Bij ruimten kleiner dan 100 m2 voldoet u met 1 brandblusser van min. 6 kg poeder of 6 liter schuim. Brandblussers moeten altijd goed bereikbaar zijn en zich op maximaal 20 meter afstand bevinden. De maximale loopafstand naar blusmiddelen is 20 meter en bij aanvullende beveiliging 5 meter.

AFFF BLUSMIDDELEN


AFFF BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN AFFF BLUSMIDDELEN Sproeischuim blusapparaten zijn geschikt voor het blussen op elektrische apparatuur tot 1000V, echter ook voor brandklasse A en B branden.

BLUSMIDDELEN BEDRIJF


BLUSMIDDELEN BEDRIJF

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN BLUSSERS LEVERANCIER

KLEUR BRANDBLUSSERS


KLEUR BRANDBLUSSERS

KLEUR BLUSMIDDELEN KLEUR BRANDBLUSSERS EIS In de NEN-EN-3 +A1:2007 is vastgelegd dat de kleur van een brandblusser rood dient te zijn (dit is de kleur RAL 3000).
 

CO2 BLUSMIDDEL 2 KILO


CO2 BLUSMIDDEL 2 KILO

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN CO2 BLUSAPPARAAT 2 KG Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C°) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

CO2 BLUSMIDDEL ID BORD


CO2 BLUSMIDDEL ID BORD

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN CO2 BLUSAPPARAAT PICTO Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

POEDER BLUSMIDDEL ID


POEDER BLUSMIDDEL ID

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN POEDERBLUSSER ID PICTO Op dit ID pictogram staan de specifieke eigenschappen van het betreffende blusapparaat vermeldt. De pictogrammen zijn verkrijgbaar voor o.a.: schuimblussers, vetblussers poederblussers, Co2 blussers en brandslanghaspels.

CO2 BLUSMIDDEL 5 KILO


CO2 BLUSMIDDEL 5 KILO

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN CO2 BLUSMIDDELN 5 KILO Deze brandblussers zijn direct te herkennen omdat ze een zwarte expansiekoker of sneeuwkoker aan het uiteinde van de slang hebben. Tussen expansiekoker en slang zit een handvat, dat men tijdens gebruik van de blusser moet vasthouden. Het handvat is nodig omdat het uiteinde van de onbeschermde koker zeer koud wordt (tot ongeveer -80 °C) en men door deze extreme kou derdegraads brandwonden op kan lopen. Koolzuursneeuw blussers, ook wel CO2 blussers genoemd, zijn geschikt voor het blussen van vloeistofbranden en branden in onder spanning staande apparatuur. Het blussen gebeurt doordat de CO2 de zuurstof verdringt en door afkoeling. Bij het expanderen van de vloeibare CO2 in gasvorm wordt het grote zwarte mondstuk van de blusser erg koud (-80 C°) en daarom moet de brandblusser altijd aan het handvat worden vastgehouden. Een voordeel van een koolzuursneeuw blusser is dat de blusstof (CO2) bij gebruik geen reststoffen achterlaat, en daarom worden koolzuursneeuw blussers onder meer toegepast bij hoog waardige elektronische apparatuur. Het nadeel van CO2 blussers ligt vooral in besloten kleine ruimten. Zuurstof wordt door de kooldioxide blusser verdreven en de kleine ruimten vullen zich dan met CO2 waardoor degene die blust kan stikken.

SCHUIMBLUSSER 2 LITER


SCHUIMBLUSSER 2 LITER

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN SCHUIM BRANDBLUSSER Inhoud twee liter geschikt voor brand bestrijding in de brandklassen A en B. Deze twee liter schuimblussers zijn voorzien van AFFF schuim toevoeging wat een hoger indringend blusvermogen geeft op vaste stof en vloeibare stof branden. Sproeischuim brandblusser tevens geschikt voor het blussen op elektra tot 1000 volt. De afgebeelde sproei schuim brandblussers staat permanent onder druk en is voorzien van een drukindicator. Wordt inclusief brandblusser ophangbeugel geleverd.

KEUREN BLUSMIDDELEN


KEUREN BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN BLUSMIDDELEN KEUREN

KORTING BLUSMIDDELEN


KORTING BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN KORTING BLUSMIDDELEN
 

Zoeken


Sociale mediaSuggestie?

Heb je een link suggestie voor deze site of wil je dat jouw link ook op deze site komt? Stuur een e-mail.

Tijd

OFFERTE BLUSMIDDELEN


OFFERTE BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN

CONTACT


CONTACT

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN

ADVIES BLUSMIDDELEN


ADVIES BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN

CONTROLE BLUSMIDDELEN


CONTROLE BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN

BLUSMIDDELEN BESTELLEN


BLUSMIDDELEN BESTELLEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN

AUTO BLUSMIDDELEN


AUTO BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN

POEDER BLUSMIDDEL 6 KG


POEDER BLUSMIDDEL 6 KG

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN POEDERBLUSAPPARAAT 6 KG Deze zeer eenvoudig te bedienen poeder brandblusser is ideaal voor de brandklasse A,B en C. Zeer effectief bij brandstof branden. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammonium fosfaat en ammonium sulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kaliumbi carbonaat, poeder van een D brandklasse blusser bestaat uit natriumchloride. Een poeder blusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poederblusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriële stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen. Het poeder van een ABC brandblusser bestaat uit een mengsel van ammoniumfosfaat en ammoniumsulfaat. Het poeder van een BC brandblusser bestaat uit een mengsel van natrium bicarbonaat en kalium bicarbonaat, poeder van een D brandblusser bestaat uit natrium chloride. Een poederblusser heeft een groot blussend vermogen, is geschikt voor vele soorten branden, niet elektrisch geleidend en niet vorstgevoelig. De blussende werking is ongeveer zes maal die van bijvoorbeeld CO2. Een belangrijk nadeel van een poeder blusser is de grote nevenschade aan elektronische apparatuur en de kans op herontsteking van het brandje als er niet goed geblust is. Wanneer met een poeder blusser is geblust, dan moet het overgebleven poeder met een industriële stofzuiger worden verwijderd. Gebruik geen water om het poeder op te ruimen.

POEDER BLUSMIDDEL 2 KG


POEDER BLUSMIDDEL 2 KG

POEDER BLUSMIDDEL 1 KG


POEDER BLUSMIDDEL 1 KG

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN POEDERBLUSMIDDEL 1 KG

SCHUIMBLUSSER 6 LITER


SCHUIMBLUSSER 6 LITER

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN SCHUIMBLUSSER 6 LITER Schuimblussers zijn simpel gezegd gevuld met water en een schuimvormend middel. De blussende werking van schuim berust op afdekking (zuurstof wegnemen) van de brandhaard en in geringe mate op afkoeling. De meest toegepaste schuimblussers zijn de zogeheten sproeischuim brandblussers die door een aanpassing in de spuitmond elke druppel uitstromende vloeistof onderbreken met lucht. Hierdoor ontstaat een nevel, die niet elektrisch geleidend is. Bovendien heeft het mengen van lucht een langere blusduur als gevolg. Door de lange blusduur en de geringe nevenschade is een sproeischuimblusser uitermate geschikt voor thuis en kantoor.

HALON BLUSMIDDELEN


HALON BLUSMIDDELEN

DRAAGBARE BLUSMIDDELEN HALON BRANDBLUSSERS Vanaf 1 januari 2004 is het gebruik en bezit van halon in BRANDBLUSSERS verboden.

SERVERRUIMTE BLUSSYSTEEM


SERVERRUIMTE BLUSSYSTEEM

------ICT BLUSSYSTEEM------ Dit autonome automatische detectie en blussysteem is een hoogwaardige actieve beveiliging en een goed alternatief t.o.v. passieve ruimteblussystemen. Toepassingen zijn vooral te vinden in schakelkasten, patchkasten en serverracks. Door te zorgen voor een actieve beveiliging waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld om gebeurtenissen IN of in de directe nabijheid van uw kost bare ICT apparatuur te (trend) analyseren werkt het systeem op basis van bronbestrijding. Blusmiddel: gasvormig stikstof. Detectie: rook, stof, humidity en temperatuur differentiatie.

UW WEBSITE LINK HIER ?


UW WEBSITE LINK HIER ?

 
 
startbewijs.nl 2002 - 2017 
 Rubrieken 36
 Links 91
Door draagbare-blusmiddelen i.s.m startbewijs.nl